piątek, 7 czerwca 2024

PE: korzystanie z usług seksualnych ofiar handlu ludźmi musi być uznane za przestępstwo

PE: korzystanie z usług seksualnych ofiar handlu ludźmi musi być uznane za przestępstwo

Świadome korzystanie z usług seksualnych świadczonych przez ofiary handlu ludźmi musi zostać uznane za przestępstwo – podkreśla Parlament Europejski.

W sprawozdaniu przyjętym 571 głosami za, przy 61 głosach przeciw i 59 wstrzymujących się, Parlament wzywa do podjęcia bardziej zdecydowanych środków przeciwko wszelkim formom handlu ludźmi, skupiających się na ochronie kobiet, dzieci i migrantów. Posłowie wyrażają ubolewanie z powodu braku porównywalnych i szczegółowych danych na temat skali tego procederu w UE i domagają się wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi w walce z często międzynarodową działalnością przestępczą.

Wykorzystywanie seksualne pozostaje najpowszechniejszym i najczęściej zgłaszanym celem handlu ludźmi w UE, dotykającym głównie kobiety i dziewczęta i popełnianym głównie przez mężczyzn. W sprawozdaniu PE wezwano Komisję Europejską do zmiany dyrektywy w sprawie przeciwdziałania handlowi ludźmi, aby zapewnić, że państwa członkowskie wyraźnie uznają „świadome korzystanie” z usług świadczonych przez ofiary handlu ludźmi za przestępstwo.

Europosłowie ostrzegają, że osoby ubiegające się o azyl, uchodźcy i migranci, zwłaszcza kobiety i małoletni bez opieki, są szczególnie narażeni na handel ludźmi. Podkreślają bardzo małą liczbę ofiar zarejestrowanych w procedurach ochrony międzynarodowej. Wzywają przy tym państwa członkowskie do zapewnienia wzajemnego powiązania procedur przeciwdziałania handlowi ludźmi z procedurami azylowymi. Krytykują również fakt, że często pomijane są szczególne potrzeby ofiar, takich jak osoby LGBTI, osoby niepełnosprawne i osoby z grup rasowych, w tym Romów.

Według Parlamentu Europejskiego, internet, media społecznościowe i nowe technologie są wykorzystywane w celu przyciągania potencjalnych ofiar handlu ludźmi, w tym dzieci. W związku z tym wzywa KE i państwa członkowskie do zajęcia się tym problemem.

Parlament podkreśla, że ​​prawie jedna czwarta wszystkich ofiar to dzieci i wzywa państwa członkowskie do opracowania specjalnych środków w celu ich ochrony i pomocy.

Eurodeputowani zwracają uwagę, że wykorzystywanie ofiar handlu ludźmi może przybierać różne formy, takie jak wyzysk w pracy, przymusowe żebractwo, przymusowe i pozorowane małżeństwa, przymusowa przestępczość, ale także sprzedaż dzieci, usuwanie organów lub nielegalna adopcja.

PE ostrzega, że ​​sytuacja ofiar handlu ludźmi pogorszyła się od początku kryzysu COVID-19. Potępia też wzrost popytu na pornografię dziecięcą.

Źródło informacji: EuroPAP News

Powiązane posty

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama under post 332×425
Reklama under post 332×425