sobota, 2 marca 2024

Masowe zwolnienia w Irlandii w przypadku „twardego” Brexitu?

Masowe zwolnienia w Irlandii w przypadku „twardego” Brexitu?

Bank Centralny wydał ostrzeżenie o możliwej „znaczącej utraty wielu miejsc pracy” w Irlandii w przypadku Brexitu bez porozumienia. Jego zdaniem nieuporządkowany Brexit spowoduje „szok” w kursie wymiany, handlu, konsumpcji i inwestycjach, prowadząc do znacznego pogorszenia warunków ekonomicznych. W najnowszym biuletynie kwartalnym bank przewiduje o 73 000 mniej miejsc pracy w Irlandii w ciągu najbliższych dwóch lat. Po raz pierwszy Bank Centralny opublikował dwie prognozy dla irlandzkiej gospodarki ze względu na „niezwykły i bezprecedensowy charakter” Brexitu.

Biuletyn informuje, że w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z UE za porozumieniem, wzrost PKB Irlandii wyniesie 5% w 2019 r., 4,3% w 2020 r. I 3,9% w 2021 r. Brexit bez porozumienia przewiduje jednak zmniejszenie wzrostu PKB do 4,7% w 2019 r., 0,8% w 2020 r. I 1,9% w 2021 r. Stwierdzono również, że nieuporządkowany Brexit negatywnie wpłynąłby na poziom zatrudnienia w gospodarce w porównaniu ze scenariuszem, który przewiduje podpisanie umowy porozumiewawczej.

W przypadku podpisania umowy przewiduje się, że stopa bezrobocia obniży się, osiągając średnio 4,8% w 2020 i 2021 r. W przypadku Brexitu bez porozumienia prognozuje się, że stopa bezrobocia wzrośnie do 5,8% w 2020 r. I 6,9% w 2021 r. W przypadku wystąpienia Brexitu bez porozumienia nastąpi znaczne osłabienie aktywności w wielu częściach gospodarki. Brexit nie jest jednak jedynym zewnętrznym zagrożeniem dla irlandzkich perspektyw gospodarczych, ponieważ perspektywy globalnej aktywności gospodarczej w ostatnich miesiącach nadal się pogarszają.

Biorąc pod uwagę pozycję Irlandii jako małej, wysoce otwartej gospodarki, stan globalnych warunków gospodarczych ma istotny wpływ na wyniki gospodarcze Irlandii. Raport stwierdził, że ryzyko związane z handlem i podatkami również się utrzymuje. Dyrektor ekonomii i statystyki, Mark Cassidy, powiedział:

„Choć podstawowe perspektywy wzrostu gospodarczego pozostają pozytywne, istnieją znaczące wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia i niepewności, które zagrażają tej perspektywie, w szczególności Brexit. Po raz pierwszy Bank Centralny opublikował dwie prognozy dla irlandzkiej gospodarki, a wynika to z niezwykłego i bezprecedensowego charakteru procesu Brexitu. W przypadku Brexitu bez porozumienia, nastąpi znaczące osłabienie aktywności w wielu częściach gospodarki. Regiony i sektory, które są bardziej zależne od handlu z Wielką Brytanią i które są bardziej podatne na nałożenie ceł i barier pozataryfowych, szczególnie sektory takie jak rolnictwo, żywność i szeroki sektor finansowy, prawdopodobnie odczują to najbardziej niekorzystnie.”

Powiązane posty

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama under post 332×425
Reklama under post 332×425