sobota, 2 marca 2024

Kolejny bankomat wyrwany ze ściany

Kolejny bankomat wyrwany ze ściany