sobota, 13 kwietnia 2024

Irlandia ratyfikowała konwencję w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet

Irlandia ratyfikowała konwencję w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet

Konwencja stambulska w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej wchodzi w życie w Irlandii dzisiaj. Po latach kampanii różnych grup kobiet, rząd w marcu ratyfikował konwencję stambulską. Konwencja jest ważnym międzynarodowym instrumentem prawnym, który określa warunki kryminalizacji lub prawnego sankcjonowania różnych form przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej, molestowania seksualnego i przemocy psychicznej.

Irlandia, która podpisała konwencję trzy lata temu, stała się 34. z 47 państw członkowskich Rady Europy, które ratyfikowały konwencję. Irlandzka Komisja Praw Człowieka i Równości zaznaczyła wejście w życie konwencji, przedstawiając zalecenia dotyczące kluczowych działań priorytetowych dla państwa. W wydanym dziś oświadczeniu politycznym dla wszystkich członków Oireachtas (Izba Niższa irlandzkiego parlamentu) podkreślono kluczowe obszary priorytetowe dla działań politycznych i legislacyjnych.

Komisja wzywa do gromadzenia danych na temat przemocy wobec kobiet. Stwierdza, że ​​gromadzenie danych musi być bardziej solidne, jeśli państwo ma zrozumieć naturę i skalę problemu. Dodała również, że jest zaniepokojona ograniczonym dostępem do kompleksowej edukacji związanej z relacjami seksualnymi dla dzieci w Irlandii, w tym edukacją, która podnosi świadomość i sprzyja odpowiedzialnym zachowaniom seksualnym.

Stwierdzono, że ​​należy bardziej skoncentrować się na zwalczaniu przemocy wobec określonych grup kobiet, takich jak kobiety niepełnosprawne, kobiety ze społeczności Travellersów i społeczności romskich, kobiety LGBTI +, a także kobiety w instytucjach. Państwo powinno również opracować procedury dotyczące azylu i przyjmowania uwzględniające aspekt płci oraz usługi wsparcia dla osób ubiegających się o azyl. Ogólna ochrona kobiet przed przemocą powinna być centralnym elementem reformy imigracyjnej.

Komisja stwierdziła, że ​​jest zaniepokojona ostatnimi doniesieniami, które wskazują, że Irlandia ma mniej niż jedną trzecią liczby schronisk przeciwko przemocy domowej, które musi spełniać warunki zgodne ze standardami UE. Obecnie dziewięć hrabstw w Irlandii nie ma schronisk dla kobiet. Należy poprawić dostęp do specjalistycznych usług wsparcia, a pomoc dla ofiar musi uzyskać zrównoważone finansowanie – stwierdziła komisja. Zwiększone szkolenie funkcjonariuszy Gardy w tym zakresie musi być priorytetem, podobnie jak zmiany w sądach.

Chcąc uporać się z „niepokojąco wysokim poziomem” molestowania seksualnego w Irlandii, minister sprawiedliwości rozpoczął niedawno trzyletnią krajową kampanię informacyjną wzywającą opinię publiczną do zaprzestania usprawiedliwiania molestowania seksualnego i przemocy. Podczas ratyfikacji konwencji na początku tego roku premier Leo Varadkar powiedział: „Myślę, że wielu ludzi zda sobie sprawę, że istnieje epidemia przemocy wobec kobiet i że musi się ona zatrzymać”.

Powiązane posty

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama under post 332×425
Reklama under post 332×425