sobota, 9 grudnia 2023

Europosłowie wzywają EBC do przygotowania się do nadchodzących trudności gospodarczych
Photo Credit To PE

Europosłowie wzywają EBC do przygotowania się do nadchodzących trudności gospodarczych

Europosłowie wezwali Europejski Bank Centralny do rozważenia innych od obecnie stosowanych środków politycznych, by pobudzić gospodarkę UE w oczekiwaniu na trudne perspektywy.

Rezolucję w tej sprawie przyjęto po debacie z szefową EBC Christine Lagarde. Poparło ją 533 deputowanych przy 94 głosach przeciw i 63 wstrzymujących się.

„Zdecydowane działania EBC w czasie pandemii pomogły ustabilizować sytuację gospodarczą w Europie. W przeciwieństwie do ostatniego kryzysu finansowego państwa członkowskie nie zostały odcięte od refinansowania na rynku kapitałowym. Sama polityka pieniężna nie wystarczy jednak do trwałego ożywienia gospodarczego. Wymaga to reform strukturalnych w państwach członkowskich, z których część jest najwyraźniej zbyt zadowolona z akomodacyjnej polityki pieniężnej EBC” – powiedział sprawozdawca projektu rezolucji Sven Simon.

„Zadaniem EBC nie jest ani równoważenie budżetów krajowych, ani działanie jako bank inwestycyjny chroniący klimat. Zadania EBC w zakresie stabilności monetarnej nie mogą zostać podporządkowane celom politycznym. Jestem wdzięczny, że prezydent Lagarde wskazała, że ​​zastosuje się do niektórych zaleceń zawartych w raporcie, takich jak ponowna ocena koszyka inflacyjnego dotyczącego cen mieszkań” – dodał Simon.

Eurodeputowani wyrazili zaniepokojenie w związku ze zbliżającym się spowolnieniem gospodarczym, które będzie wymagało działań ze strony EBC, a także reform i środków fiskalnych państw członkowskich. Ze swojej strony EBC powinien ocenić, czy można zastosować inne środki polityki w celu pobudzenia gospodarki w ramach swojego mandatu. Deflacja w strefie euro może również uzasadniać „zdecydowaną interwencję EBC” – uznali.

Ostrzegli jednocześnie przed narastającym ryzykiem systemowym w sektorze finansowym, spowodowanym luźnym finansowaniem monetarnym w związku z pandemią i wskazali, że należy pilnie dokonać ponownej oceny tego ryzyka.

Posłowie zaznaczyli, że niskie stopy procentowe stosowane obecnie w celu ułatwienia udzielania pożyczek i inwestycji przyniosły korzyści przede wszystkim zamożnym i często służyły jedynie do wspierania firm zombie. Z tego powodu wezwali EBC do oceny regionalnego i sektorowego wpływu jego polityki, a także sprawiedliwości międzypokoleniowej tej polityki.

Posłowie uważają, że zbliżający się przegląd strategii EBC musi uwzględniać zmiany w gospodarce UE, która obecnie opiera się w większym stopniu na usługach i jest coraz bardziej zdigitalizowana.

Wzywają również do szerszej metody pomiaru inflacji, ponieważ obecna nie uwzględnia w wystarczającym stopniu kosztów mieszkań, co prowadzi do niedoszacowania inflacji w strefie euro.

Rezolucja zachęca EBC do bardziej uważnego uwzględniania zmian klimatycznych w jego działalności, w szczególności poprzez dostosowanie ram zabezpieczeń do ryzyka związanego ze zmianami klimatu oraz opracowania polityki zarządzania ryzykiem, która obejmuje działania, które mają negatywny wpływ na zmianę klimatu.

Podczas debaty z Christine Lagarde 8 lutego posłowie różnili się co do tego, jak daleko EBC powinien się posunąć w przyjmowaniu nowej polityki na rzecz wsparcia gospodarkę UE. Chociaż wszyscy przestrzegali przed zbyt wczesnym wycofaniem wsparcia EBC i przedwczesnym ponownym zastosowaniem zasad Paktu Stabilności i Wzrostu, pozostały różnice dotyczące roli EBC i możliwości umorzenia części zadłużenia państw członkowskich.

Lagarde zaprezentowała na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego doroczny raport za 2020 rok. Zapewniła europosłów, że będzie walczyć ze zmianami klimatu w ramach swojego mandatu.

„Europejski Bank Centralny nie jest odpowiedzialny za politykę klimatyczną. Najważniejsze instrumenty w tej dziedzinie znajdują się poza mandatem EBC. To, że nie my prowadzimy te polityki, nie oznacza, że możemy je zignorować” – zastrzegła Lagarde. Zapewniła jednocześnie, że instytucja, którą kieruje, będzie wpływać na zwalczanie zmian klimatu w ramach swoich uprawnień.

„Rozpoczęliśmy już ten proces. Zrobimy więcej. Stworzyliśmy zielone obligacje w wysokości do 3,5 proc. naszego portfolio funduszy” – poinformowała.

Szefowa EBC przedstawiła umiarkowanie optymistyczną prognozę gospodarczą dla strefy euro na najbliższe miesiące. Mówiąc o przyszłej sytuacji strefy euro, wyraziła nadzieję, że otwarcie gospodarek po ograniczeniu pandemii będzie prowadziło do rzeczywistego ożywienia.

jjk

Źródło informacji: EuroPAP News

Powiązane posty

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama under post 332×425
Reklama under post 332×425